რატომ GS1?


მიიღე ჭეშმარიტად უნიკალური შტრიხკოდები
ჩვენ ვმართავთ საერთაშორისო შტრიხკოდთა სისტემას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ გაცემული შტრიხკოდი მოქმედებს გლობალურად, ნებისმიერ ქვეყანასა და საცალო ვაჭრობის ქსელში.


მიიღე დახმარება
GS1 საქართველოში გაწევრიანების შემდეგ, თქვენ ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას შეძლებთ.


გამოცდილება
GS1 უდიდესი გამოცდილების მქონე კომპანიაა. პირველი შტრიხკოდი 50 წლის წინ შეიქმნა, დღეს კი უკვე სხვადასხვა ინდუსტრიისა და ბიზნესისთვის ვქმნით და ვავითარებთ სტანდარტთა სისტემას.