დაიწყე პროდუქტის იდენტიფიკაცია GS1 სტანდარტებით

ნდობა და ეფექტურობა იწყება ზუსტი იდენტიფიკაციით, რომელსაც GS1 სტანდარტები უზრუნველყოფს.

 

როგორ მუშაობს Verified by GS1?

ნებისმიერ წევრ კომპანიას შეუძლია წვდომა ჰქონდეს ძირითადი ბრენდის პროდუქტის მონაცემებზე, რომელსაც GS1 შტრიხკოდი აქვს მინიჭებული. კომპანიებს შეუძლიათ ზუსტი და სანდო ინფორმაცია მიიღონ და მიაწოდონ მომხმარებლებს. ყველა კომპანია, რომელიც სარგებლობს GS1 სტანდარტებით, აქვს მარაგის ზუსტი და ეფექტური აღრიცხვიანობა.GS1 სერვისი მომხმარებელს ოთხ განსხვავებულ ფუნქციას სთავაზობს:

1. მოახდინე პროდუქტის იდენტიფიკაცია (GTIN)

GS1 ახდენს პროდუქტის ავტომატურ იდენტიფიკაციას. სერვისი აბრუნებს ინფორმაციიას, რათა უპასუხოს კითხვას ‘ეს ის პროდუქტია, რასაც მე ვფიქრობ?’

2. ადგილმდებარეობის გლობალური საიდენტიფიკაციო ნომერი (GLN) 

GLN ნებისმიერი სახის ფიზიკური თუ იურიდიული ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირებას იძლევა. 

3.გადაამოწმეთ სხვა მაიდენტიფიცირებლებით

მომხმარებლებს შეუძლიათ მოიძიონ GS1 - ის სხვადასხვა მაიდენტიფიცირებლებით (SSCC, GRAI, GDTI, და ა.შ.), რაც საშუალებას აძლევთ მათ გადაამოწმონ კომპანიების წევრობა და ლეგიტიმურობა.

4. მოიძიე კომპანია დასახელებით

მოცემული ფუნქცია მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მოიძიოს ინფორმაცია GS1 წევრ კომპანიაზე. ასევე ნახოს შესაბამისი ლიცენზიები, ინფორმაცია და გადაამოწმოს არის თუ არა სავაჭრო პარტნიორი GS1 წევრი.

Verified by GS1 არის ინდუსტრიული, გლობალური ინიციატივა.

Verified by GS1 მთელს მსოფლიოში, 30-ზე მეტი მრავალეროვნული კომპანიის მხარდაჭერით გამოდის.Verified by GS1

Verified by GS1 ამარტივებს ინფორმაციის ძებნის პროცესს ნებისმიერ შტრიხკოდზე (GTIN, UPC, EAN) ადგილმდებარეობის საიდენტიფიკაციო ნომერი (GLN), კომპანიის, სატრანსპორტოდ განკუთვნილი ყუთების პალეტებისა და კონტეინერების გლობალური საიდენტიფიკაციო ნომერი თუ სხვა GS1 მაიდენტიფიცირებელი